“พลังท้องถิ่นไท” เสนอ “นายกฯ” แจก “ของขวัญ” เพื่อคนท้องถิ่น

“โกวิทย์” เรียกร้อง นายกฯ มอบของขวัญให้ “คนท้องถิ่น” อุดหนุนเงิน 35% ในงบปี67 พร้อมเร่งรัดกฎหมายให้หน้าที่และอำนาจคนท้องถิ่นทำงานเพื่อประชาชน

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท แถลงเรียกร้องให้ พบ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบของขวัญให้คนท้องถิ่นในปี2566 ดังนี้

ข่าวสังคมต่างประเทศ

1.เพิ่มเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 35% ในปีงบประมาณ 2567

2.ปรับปรุงกฎหมายเพิ่มหน้าที่และอำนาจให้แก่ท้องถิ่น เพื่อลดความซ้ำซ้อนกับส่วนราชการ และหามาตรการงดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

นายโกวิทย์ กล่าวต่อว่า 3.เร่งรัดกฎหมายองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเพิ่มเติมที่เสนอรัฐบาลแล้ว เช่น ร่างกฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแม่สอด, นครเาะสมุย และนครแหลมฉบัง

4.เร่งรัดร่างกฎหมายระเบียบบุคคลของข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.. เพื่อยกระดับบุคลากรและพนักงานท้องถิ่น ให้มีศักดิ์ศรี เทียบเท่าข้าราชการส่วนอื่น

และ 5.ยกเลิกคำสั่ง คสช. ที่ 8/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งรวมศูนย์อำนาจการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

“พรรคพลังท้องถิ่นไท ฐานะพรรคร่วมรัฐบาลและเป็นพรรคการเมืองที่มีนโยบายมุ่งเน้นเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จึงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเพื่อเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำให้องค์กรจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน” นายโกวิทย์ กล่าว