กฎหมายใหม่ กบข. แก้ 5 ปม บังคับใช้แล้ว หนุนสมาชิกออมได้มากขึ้น

กบข.แจงกฎหมายใหม่บังคับใช้แล้ว แก้ 5 ประเด็นสำคัญ หวังเพิ่มโอกาสทวีค่าเงินออมสมาชิก พร้อมพัฒนาระบบหลังบ้านควบคู่กัน

การเงิน เพื่อให้สมาชิกใช้บริการได้ทันที ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566 โดยได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อทวีค่าเงินออมให้แก่สมาชิกทั้งหมด 5 ประเด็น

 การเงิน กฎหมายใหม่

สรุปสาระสำคัญการแก้ไขกฎหมายฉบับใหม่ 1.สมาชิก กบข. สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด 27% ของเงินเดือน เมื่อรวมกับเงินสะสม 3% จะสามารถออมกับ กบข. ได้สูงสุดถึง 30% จากเดิมที่ออมเพิ่มได้สูงสุดเพียง 12% เท่านั้น
เมื่อสมาชิกเลือกหรือเปลี่ยนแผนการลงทุน จะมีผลต่อเงินทุกประเภทในบัญชีรายบุคคล ประกอบด้วย เงินสะสม เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ เงินชดเชย และเงินประเดิม (ถ้ามี) จากเดิม เงินประเดิม (ถ้ามี) และเงินชดเชย จะถูกกำหนดให้ลงทุนในแผนหลัก สมาชิกจะไม่สามารถเลือกแผนการลงทุนได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ธ.ก.ส. เปิดศูนย์รับแจ้งภัยการเงิน ประกาศยกเลิกการส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ทุกกรณี ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

เกมมือถือจากการ์ตูน-นิยายดัง เปิดแฟนเพจภาษาไทยเตรียมเล่นกันปีนี้

เกมออกใหม่จากการ์ตูน-นิยายดังได้ ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่งาน G-Star 2023

เกมส์อัพเดท เตรียมพร้อมให้เล่นจริงปีนี้แล้ว โดยตัวเกมเป็น Action 3D จะมีโหมดต่าง ๆ ให้ผู้เล่นเข้าไปสนุกได้โดยเฉพาะโหมด Story จะไม่มีการบิดเบือนต้นฉบับ “ซองจินอู” ตัวเอก จะค่อย ๆ เติบโตตามเนื้อเรื่อง ตัวละครที่เกี่ยวข้องจะปรากฏตามลำดับเนื้อเรื่อง

เกมส์อัพเดท เกมมือถือจากการ์ตูน

โดยแต่ละบทของเนื้อเรื่องจะมีสถานการณ์การต่อสู้ ซึ่งจินอูจะมีการโจมตีและทักษะจะแตกต่างกันไปตามอาวุธที่สวมใส่และการพัฒนาของตัวละครสำหรับข่าวคราวล่าสุดที่ผู้เล่นไทยดีใจกันได้เลยคือแฟนเพจออฟฟิเชี่ยลภาษาไทยที่เปิดให้บริการแล้ว มีข้อมูลข่าวสารภาษาไทยให้กดติดตามกัน ใครรอเล่นก็สามารถไปกดไลค์รอกันได้เลย กำหนดการคือเปิดให้บริการปีนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม :  “Endless Nightmare 4: Prison” คนคุกตัวร้ายกับผู้คุมสัตว์ประหลาด

กลุ่มตัวอย่าง 4 จังหวัด บริโภคโซเดียม ค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่ WHO กำหนด

เปิดผลวิจัยการบริโภคโซเดียมในคนไทย 4 จังหวัด อายุ 20-69 ปี พบค่าเฉลี่ยการบริโภคสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ 2,000 มิลลิกรัม

สุขภาพ วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) ในฐานะประธานคณะกรรมการ MIU (MOPH Intelligence Unit) กล่าวว่า ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Noncommunicable diseases ) เป็นปัญหาสำคัญระดับโลก

ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร สร้างผลกระทบทางสุขภาพ โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคไตเรื้อรัง นอกจากภาระในการจัดบริการสุขภาพ ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย

สุขภาพ อาหาร

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากกว่าการรักษาพยาบาลเมื่อป่วยแล้ว โดยเดินหน้าผลักดันการลดบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรลง ร้อยละ 30 ให้สำเร็จภายใน พ.ศ. 2568 ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก เพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ซึ่งมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 รับรองนโยบายและขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลืออย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

นายแพทย์รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า ข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับ “ปริมาณการบริโภคโซเดียมของประชากรไทย จากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง โดยการศึกษาแบบภาคตัดขวาง” เพื่อประมาณการค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียมต่อวันของกลุ่มตัวอย่างอายุ 20-69 ปี ใน 4 จังหวัด คือ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และพะเยา รวม 1,440 ราย เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ -20 พฤษภาคม 2564

พบว่า ค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียม/วัน รวม 4 จังหวัด เท่ากับ 3,236.8 มก. ซึ่งสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนด คือ 2,000 มก. โดยค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียม/วัน ของแต่ละจังหวัด เป็นดังนี้
  • จ.พะเยา 4,054.8 มก.
  • อำนาจเจริญ 3,773.9 มก.
  • อุบลราชธานี 3,131.3 มก.
  • ศรีสะเกษ 2,906.5 มก.

ส่วนผลตรวจโซเดียมในปัสสาวะกลุ่มตัวอย่าง พบว่า จ.พะเยา มีสัดส่วนการบริโภคโซเดียมมากกว่า 2,000 มก./วัน มากที่สุด รองลงมาคือ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ ตามลำดับ โดยมีปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่สูง คือ ระดับดัชนีมวลกายมาก อายุน้อย ระดับการศึกษามัธยมมากกว่าประถม และระดับรายได้เกินหมื่นบาทต่อเดือน นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การดำรงชีวิต วัฒนธรรมการบริโภคและอาหารประจำถิ่น อีกด้วย

ทั้งนี้ การลดบริโภคเกลือโซเดียมเพื่อลดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้หลายมาตรการร่วมกัน ได้แก่ ลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณสูง, ให้ความรู้และความตระหนักกับประชาชน, จัดการด้านอาหารสุขภาพในชุมชนหรือองค์กรต่างๆ, ใช้ฉลากอาหารแสดงปริมาณโซเดียมเพื่อสร้างการรับรู้และการตัดสินใจเลือกรับประทาน

มาแล้วหนึ่ง ซาบิตเซอร์ เผยความรู้สึกหลังประเดิมซัดประตูแรกให้ แมนยู

มาร์เซล ซาบิตเซอร์ กองกลางตัวยืมของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด รับเป็นปลื้ม มีความสุขระดับขึ้นสวรรค์ชั้น 7 ภายหลังเปิดสกอร์แรกกับทีมปีศาจแดง

ข่าวกีฬา เป็นประตูสำคัญให้ทีมพลิกนำ ฟูแล่ม 2-1 ก่อนเข้าป้ายชนะ 3-1 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย เอฟเอ คัพ เมื่อวันอาทิตย์แมนฯ ยูไนเต็ด เจอเกมสุดผันผวนที่โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เมื่อเป็นฝ่ายตามหลัง ฟูแล่ม ตอนต้นครึ่งหลัง แต่ผู้มาเยือนมาเสียจุดโทษจากแฮนด์บอลวีเออาร์ ที่นำมาซึ่ง 3 ใบแดงพร้อมๆ กัน ของทั้งคนฟาวล์ วิลเลี่ยน, คนประท้วง อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช แทงบอล 10 บาท และกุนซือ มาร์โก ซิลวาหลังจากตีเสมอ 1-1 ด้วยจุดโทษของ บรูโน่ แฟร์นันเดส แล้ว แมนฯ ยูไนเต็ด ก็แซงนำทันทีในอีกไม่กี่นาทีถัดมา จากการเข้าฮอสของ ซาบิตเซอร์ และสุดท้ายช่วงทดเจ็บได้ลูกปิดกล่อง 3-1 จาก บรูโน่ คนเดิม

ข่าวกีฬา มาร์เซล ซาบิตเซอร์

ซาบิตเซอร์ ที่เปิดสกอร์แรกหลังย้ายมาจาก บาเยิร์น มิวนิค ด้วยสัญญายืมจนจบซีซั่นนี้ กล่าวว่า “ผมมองหามันมานานแล้ว! มันทำให้ผมภูมิใจมากกับการยิงได้ใน โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด นี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของเรา บอลที่จ่ายมาดูจะไกลเท้าขวาผมไปนิด ทำให้ผมใช้เท้าซ้าย และมันเข้าไปพอดี””เรามีทีมสปิริตชั้นยอด เรามีนักเตะที่สามารถจัดการกับบอลได้ดี มีทัศนคติที่ยอดเยี่ยม ซึ่งคุณคงเห็นได้ในสนาม””ก่อนเกม เราต้องการไปยังเวมบลีย์อยู่แล้ว เรากำลังตื่นเต้นกับมัน และเราพร้อมสำหรับทุกเกม”สำหรับในรอบตัดเชือก แมนฯ ยูไนเต็ด จะฟัดกับ ไบรท์ตัน ซึ่งดาวเตะออสเตรียเสริมว่า “ไบรท์ตันเป็นทีมชั้นดี เราต้องเตรียมตัวกันอย่างดีเพื่อเกมนี้ เราจะโฟกัสเต็มที่ และเราต้องการไปถึงนัดชิงชนะเลิศ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ลิเวอร์พูล จ่อแบนแฟนบอลเด็กที่วิ่งลงไปในสนาม

กลุ่มบาคาร่า line

กลุ่มบาคาร่า line การเดิมพันเกมสุดมันส์เข้าเล่นเกมรายใหญ่ พบกับกลุ่มพนันออนไลน์ VIP

ให้ท่านได้เข้าเล่นคาสิโนออนไลน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ กลุ่มบาคาร่า line จัดเต็ม พร้อมเข้าใช้งานด้านการเดิมพันสนุกได้คุ้มค่าเพื่อทำการกดรับ USER ผ่านหน้าเว็บคาสิโนออนไลน์ของเรา เมื่อท่านรับ USER เสร็จแล้วสามารถเข้าไปทดสอบระบบคาสิโนได้ททันที ด้วยการเข้าสู่ระบบผ่านหน้าเว็บของเราหาก USER เข้าใช้งานได้ ท่านสามารถเข้าเล่นพนันกับ  ได้เลย โดยทางเรามีช่องทางไลน์ ให้ท่านทำการติดต่อกับทางทีมงานให้เรียบร้อยและแจ้งว่าต้องการ เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด 2023 เข้าร่วมกลุ่มบาคาร่าออนไลน์และเข้าเล่นได้เลย ยืนยันเลข OTP ให้เรียบร้อย กรอกหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อ-นามสกุลผู้สมัครและทำทุกอย่างให้ครบทำการกดยืนยันการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย

กลุ่มบาคาร่า line

กลุ่มบาคาร่า line เว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ สนุกกับการเข้าเล่นเกมมาตรฐานสากล

เกมมาตรฐานดี เข้าเล่นเกมได้มันส์ ๆ กลุ่มบาคาร่า line ตอบสนองด้านการพนันออนไลน์ให้ท่านได้เข้าใช้บริการ สนุกกับการเล่นเกมมาตรฐานสากล วันนี้เราพร้อมจะสร้างเครือข่ายการลงทุนผ่านการเข้าเล่นพนันบาคาร่าออนไลน์ได้เลย เรายินดีให้ท่านได้เข้าใช้งานผ่านหน้าเว็บ โดยเราจะสร้างเครือข่ายการเดิมพันที่ท่านสามารถเข้าร่วมสนุกได้อย่างมากมาย เว็บไซต์ของเราเป็นรูปแบบการเดิมพันบาคาร่าออนไลน์ ให้คุณได้เข้าใช้งานแบบจัดเต็ม สามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้ตามขั้นตอน เล่นบาคาร่าให้ได้เงินทุกวัน pantip จากหน้าเว็บคาสิโนของเราได้เลย จะมีอะไรเจ๋ง ๆ ที่ท่านจะได้เข้าใช้งานได้บ้าง วันนี้เราจะมานำเสนอทุกอย่างที่ท่านจะได้เข้าใช้งาน กับการเดิมพันบาคาร่าออนไลน์ ด้วยเรื่องของการสมัครสมาชิก

เล่นบาคาร่าให้ได้เงินทุกวัน pantip

สมัครเข้าเล่นลงทะเบียนเป็นสมาชิกเข้ากลุ่มฟรีทันที

พบกับขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก กลุ่มบาคาร่า line ของเรา ท่านสามารถเข้ามาลงทะเบียนเป็นสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราได้เลย สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้แบบสบาย ๆ เรามีขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนที่รวดเร็ว ตอบโจทย์ด้านการใช้งานได้จริง เล่นเกมมันส์ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง สนุกกับการเดิมพันบาคาร่าออนไลน์ได้แน่นอน เว็บไซต์ของเรา กลุ่ม VIP บาคาร่า พร้อมให้คุณได้เข้ามาสมัครได้ตามขั้นตอนดังนี้เข้าไปที่หน้า เลือกเมนูการสมัครสมาชิกผ่านหน้าเว็บคาสิโนออนไลน์ของเรา อ่านเงื่อนไขและทำการกดปุ่มยอมรับ เพื่อที่ท่านจะได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกผ่านช่องทางคาสิโนของเราทันที บาคาร่า w88 ที่ยืนยันเงื่อนไขการสมัครสมาชิกทั้งหมด ให้ท่านทำการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือจากเว็บไซต์ของเรา

การออกแบบและปรับปรุงแก้ไขอาคารเพื่อรับมือแผ่นดินไหว

การออกแบบอาคาร และวิธีการปรับปรุงแก้ไขอาคารเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี และซีเรีย ที่มีขนาดความรุนแรง 7.8 แมกนิจูด ทำให้อาคาร บ้านเรือน รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง อาคารขนาดใหญ่พังถล่ม จนสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินอย่างมหาศาล ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จึงมีแนวทางในการรับมือแผ่นดินไหว ทั้งในด้านการออกแบบอาคาร และวิธีการปรับปรุงแก้ไขอาคารเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว

“ดร.ภาณุมาศ ไทรงาม” อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารต้านทานแผ่นดินไหว กล่าวว่า ส่วนสำคัญในการออกแบบโครงสร้างเพื่อรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะออกแบบให้เสามีขนาดใหญ่ขึ้น

เพราะผลกระทบโดยตรงกับอาคาร จะเป็นแรงที่กระทำจากด้านข้าง ซึ่งคือ “เสา” เรียกว่าระบบ “เสาแข็งคานอ่อน” โอกาสที่เสาจะเอนจะน้อยลง รวมถึงทำอาคารให้มีความเหนียวมากขึ้นโดยการเพิ่มรายละเอียดเหล็กเสริม และเหล็กปลอกของโครงสร้างอาคาร

ข่าวออกแบบ-Design

สำหรับอาคารเก่าที่เจ้าของมีความกังวล ในหลักการทางวิศวกรรม สามารถทำการวิเคราะห์อาคารได้ และถ้าผลวิเคราะห์ออกมาพบว่าเป็นอาคารที่ไม่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้โดยมี 4 แนวทางดังนี้

1.เสริมกำลังด้วยคอนกรีต และเหล็กเสริมที่เสาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจากเดิม (concrete jacketing) ซึ่งเป็นวิธีการเสริมแรงแบบดั้งเดิม เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการเสริมความแข็งแรงของอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่มีผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างด้านการเสริมกำลังด้วยโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเป็นวิธีดั้งเดิมที่ถูกใช้ในหลายประเทศ

2.เสริมกำลังด้วยแผ่นเหล็กที่เสาจะทำให้อาคารมีการรับแรงด้านข้างได้มากขึ้น (steel jacketing) แทนการเอาเหล็กเสริม และคอนกรีตเข้าไปพอกที่เสาเพียงอย่างเดียว เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการเสริมความแข็งแรงของอาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว และมีผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างงานด้านการเสริมกำลังด้วยโครงสร้างเหล็ก

3.เสริมกำลังโดยให้กำแพงสามารถรองรับแรงเฉือน (shear wall) ซึ่งอาคารสูง หรืออาคารสาธารณะในประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพฯมีการออกแบบรับแรงด้านข้างมานานแล้ว จากปกติที่ผนัง หรือกำแพงจะเป็นแค่อิฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้กับอาคารสูง เนื่องจากจะได้รับผลกระทบทั้งแรงลม หรือแผ่นดินไหวมากกว่าอาคารต่ำ

วิธีการคือใส่เหล็กเพื่อช่วยรับแรงด้านข้างดังกล่าว หรือเรียกว่าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก กำแพงแบบนี้จะไม่มีโครงสร้างเสาคานให้เห็น ซึ่งเกิดจากการออกแบบให้รับน้ำหนักแทนเสา และคาน ผนังแบบนี้แข็งแรงกว่าผนังก่ออิฐฉาบปูน แต่มีข้อเสียตรงที่เราไม่สามารถปรับแต่ง ต่อเติม หรือเจาะผนังได้ เพราะจะเกิดความเสียหาย

4.เสริมกำลังด้วยโครงแกงแนง (bracing) ซึ่งจะช่วยรับแรงด้านข้างได้ดี มีลักษณะของการเสริมกำลังด้วยการใช้เหล็กแท่งเสริมเข้าไประหว่างเสา 2 ต้น เพื่อเพิ่มการรับแรงกระทำจากด้านข้าง การยึดรั้ง และเพิ่มเสถียรภาพและความแข็งแรงทางด้านข้าง ซึ่งเป็นระบบที่ถูกใช้เสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวในหลายประเทศ

นอกจากนั้น “ดร.ภาณุมาศ” ยังกล่าวเสริมว่า สำหรับอาคารกลุ่มแรกที่ควรได้รับการตรวจสอบ และวิเคราะห์ ควรเป็นอาคารยุคเก่า กลุ่มอาคารสาธารณะที่มีผู้คนใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อหาแนวทางป้องกัน และเสริมกำลังให้ต้านทานแผ่นดินไหวต่อไป

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ไอเดียออกแบบแต่งบ้านด้วยผนังหิน

ธ.ก.ส. เปิดศูนย์รับแจ้งภัยการเงิน ประกาศยกเลิกส่ง SMS แนบลิงก์

ธ.ก.ส. เปิดศูนย์รับแจ้งภัยการเงิน ประกาศยกเลิกการส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ทุกกรณี ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

ธ.ก.ส. ประกาศยกเลิกการส่งข้อความ SMS แนบลิงก์ ย้ำ! ลูกค้าระวังมิจฉาชีพหลอกลวงให้คลิกลิงก์ เพื่อโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สิน พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพสำหรับลูกค้า ธ.ก.ส. ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 8 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ช่องทางการส่งข้อความสั้น หรือ SMS แนบลิงก์ โดยอ้างว่าส่งมาจากธนาคาร หน่วยงานราชการ เช่น แจ้งเงินเข้าบัญชีจำนวนมาก บัญชีของคุณถูกแจ้งปิดบริการ ธนาคารแจ้งอัพเดตระบบ หรือข้อความแจ้งการกดเงินสำเร็จทั้งที่ไม่ได้ทำธุรกรรมใด ๆ กับธนาคาร เป็นต้น

ซึ่งหากประชาชนกดลิงก์ดังกล่าว แล้วเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัว หรือกระทำการใด ๆ จะทำให้ต้องสูญเสียเงินหรือถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ ก่อให้เกิดความเสียหายได้นั้น

ธ.ก.ส. ขอเรียนแจ้งว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายยกเลิกส่งข้อความที่มีการแนบลิงก์ผ่านช่องทาง SMS ในทุกกรณี จึงขอให้เกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปอย่าหลงเชื่อหรือคลิกเข้าไปใช้บริการตามข้อมูลดังกล่าว

ข่าวการเงินโลกวันนี้

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัยทางการเงินจากมิจฉาชีพสำหรับเกษตรกรลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 กด 3 ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

และช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการคือ เว็บไซต์ www.baac.or.th Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ “ธกส บริการด้วยใจ” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหรือข้อมูลข่าวสารสำคัญไปยังลูกค้า รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และ LINE Official Account : @baacfamily ที่เป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการไปยังลูกค้า

รวมถึงการแจ้งความประสงค์เบื้องต้นในการขอใช้บริการสินเชื่อบางประเภทกับ ธ.ก.ส. เท่านั้น ซึ่งหากถูกต้องตามหลักเกณฑ์ธนาคารจึงจะนัดหมายทำสัญญาต่อไป โดยจุดสังเกต LINE Official Account : @baacfamily จะมีโลโก้ ธ.ก.ส. และสัญลักษณ์รูปโล่สีเขียวบริเวณหน้าชื่อและมียอดผู้ติดตามปัจจุบันกว่า 11 ล้านคน

นายพงษ์พันธ์กล่าวต่อไปว่า การหลอกลวงจากมิจฉาชีพในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ธ.ก.ส. จึงขอให้ท่านโปรดตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลก่อนทุกครั้ง และใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นในการติดต่อหรือทำธุรกรรมออนไลน์ หากพบเห็นการแอบอ้างต่าง ๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ Call Center 02 555 0555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเว็บไซต์ www.baac.or.th และ Facebook Page “ธกส BAAC Thailand” และ “ธกส บริการด้วยใจ”

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ค่าเงินบาทวันนี้ 7/12/65 เปิดที่ระดับ 35.10 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย

บาคาร่า w88

บาคาร่า w88 เว็บพนันเว็บตรงบาคาร่า ที่ดีที่สุด 2023 เล่นพนันเว็บไหนดีกำไรสูง

ในวงการเกมพนันออนไลน์ ทางเข้าเล่น บาคาร่า w88 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเกมพนันออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันมากท่านจะได้เล่นเกมพนันออนไลน์ได้อย่างสนุกสุดมันส์ไปกับ เว็บเกมบาคาร่ายอดนิยม พนันบาคาร่าอัตราทำกำไรสูง เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์มาใหม่ที่ดีที่สุด สนุกสุดมันส์ไปกับ บาคาร่าออนไลน์ ได้เงินจริง สุดยอดเกมการทำกำไรผ่านมือถือ บ่อนบาคาร่าออนไลน์ ที่มี ให้เลือกสรร หลากลหายไลฟ์สไตล์ นักพนัน ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่าวัววัว บาคาร่าเซ็กซี่และอีกหลากหลายเกมพนันที่เหมาะสมกับมือใหม่

บาคาร่า-w88

บาคาร่า w88 เว็บบาคาร่าออนไลน์ที่มาแรงที่สุด สมัครง่าย ไม่มีล็อกผล เว็บพนันเชื่อถือได้

เลือกเดิมพันสุดมันส์ไปกับเกมพนัน บาคาร่า w88 ที่มาแรงที่ผ่านมือถือ ทางเข้าเล่น UFABET สามารถต้อนรับนักพนันออนไลน์ได้มากมายถึง 10000 คนต่อ 1 ทางเข้าเล่นบาคาร่า ในเว็บเรามี เซิฟเวอร์ทางเข้ามากมายกว่า 250 สาขาจากทั่วโลก พร้อมโปรแกรมจำลองบาคาร่าในตัว และทีเด็ด ไพ่เสือมังกร พร้อมพูดคุยทำความรู้จักไปกับเว็บพนันมากมายจากทั่วโลก ผ่านโปรแกรม Live Chat ที่สามารถให้ทุกท่านเข้าถึง W88 บาคาร่าออนไลน์ เซียนพนันบาคาร่าได้ทุกคน แถมมีโปรแกรมเด็ดย้อนหลัง สถิติ บาคาร่า พร้อมอันดับ ผู้ชนะมากที่สุด ประกาศผลผ่าน หน้าเว็บ หน้าแรก พนันบาคาร่า UFABET

W88-บาคาร่าออนไลน์

มีรูปแบบการเดิมพันทำกำไรที่สนุกสุดมันส์ อัตราเดิมพันง่ายทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ไม่มีเว็บบาคาร่าออนไลน์ เว็บไหนจะมาแรงไปกว่า บาคาร่า w88 เครือข่ายพนันออนไลน์ UFABET ที่มีรูปแบบการเดิมพันทำกำไรค่อนข้างดีสนุกสุดมันส์ไปกับเกมพนันที่สูงสุดผ่านมือถือ อัตราเดิมพันง่ายทำกำไรได้อย่างรวดเร็วกับเว็บพนันบาคาร่า ที่คนไทยชอบเข้าไปเล่นมากที่สุด ‎วิธีเล่น W88 บาคาร่าออนไลน์ มีชื่อเสียงไกขจรไปถึง ต่างชาติดพนันออนไลน์บาคาร่าไม่มีขั้นต่ำ

  • เว็บเกมบาคาร่ายอดนิยม ที่มีรูปแบบการจ่ายกำไรที่ยอดเยี่ยมสนุกสุดมันส์ไปกับเกมบาคาร่าออนไลน์ยอดนิยมที่สามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง บาคาร่าวัววัว บาคาร่า SA และ sexy บาคาร่า เว็บพนันคุณภาพเยี่ยมอัตราเดิมพันสูง
  • เป็นแหล่งเล่นพนันบาคาร่าที่ คนเล่นเยอะมากที่สุด ท่านจะได้สนุกสุดมันส์ไปกับการต่อกรกับนักเล่นพนันบาคาร่าทั่วโลก แถม ฟรีเครดิตในทุกการเล่น อย่าพลาดเว็บพนันดี ๆ แบบนี้
  • สมัครเล่น บาคาร่า pantip 2566 พนันวันนี้ไม่ต้องฝาก ก็เข้าไปรับฟรีเครดิตเล่นพนันบาคาร่าได้เลย พร้อมสิทธิ์ในการเข้าถึง โปรแกรมจำลองบาคาร่า และ ทางเข้า บาคาร่า VIP ไม่ต้องเติมเงินถึงก็เข้าได้

สร้างเมืองกันอีกรอบ Cities: Skylines 2

Cities: Skylines 2 มาสนุกกับการสร้างสุดยอดเมืองในโลกนี้กันต่อ

เกมแนวสร้างเมืองที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดหลังจาก Sim City โบกมือลาวงการไป ก็มี Cities: Skylines นี่แหละที่ทำให้เกมเมอร์ได้เล่นเกมแนวนี้ต่อไป ซึ่ง ซื้อฟรีสปิน เกมสล็อต หลังจากวางจำหน่ายภาคแรกไปจนมีอายุครบ 8 ขวบพอดี ทาง Paradox ก็ได้ประกาศเกมภาคใหม่ Cities: Skylines 2 จากงาน Paradox Announcement Show 2023 ให้ผู้เล่นได้สนุกกับการสร้างสุดยอดเมืองในโลกนี้กันต่อ

เกมส์น่าเล่น

มาพร้อมการปรับปรุงระบบการสร้างระบบคมนาคมกับระบบเศรษฐกิจของเมืองให้ดีขึ้น ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Trailer และในงาน Paradox Announcement Show 2023 เดียวกัน ก็ได้มีการประกาศเกมใหม่ และภาคเสริมของเกมอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่เพื่อน ๆ เกมเมอร์ชาว PC อาจจะสนใจ

แนะนำข่าวเกมส์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : Endless Nightmare 4: Prison สก็อต บอยด์ อดีตจ่าสิบเอก

ลิเวอร์พูล จ่อแบนแฟนบอลเด็กที่วิ่งลงไปในสนาม

เกือบทำนักเตะเจ็บ! ลิเวอร์พูล จ่อแบนแฟนบอลเด็กที่วิ่งลงไปในสนามตลอดชีวิต 

เดอะ มิร์เรอร์ สื่อดังแห่งประเทศอังกฤษ รายงานว่า แฟนบอลเด็กอายุ 16 ปี ที่วิ่งลงมาลื่นในสนามเกมแดงเดือดจนเกือบทำแข้งหงส์แดงบาดเจ็บอาจถูกพิจารณาลงโทษแบนห้ามเข้าแอนฟิลด์ตลอดชีวิต

ในศึกแดงเดือดนัดล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา หลังจาก แทงบอล 10 บาท ที่ โรแบร์โต ฟิร์มิโน ยิงประตูปิดท้าย 7-0 ใส่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เหล่านักเตะ ลิเวอร์พูล ก็วิ่งกรูไปดีใจกันข้างสนาม ปรากฏว่ามีแฟนบอลวัยรุ่นเจ้าถิ่นรายหนึ่งวิ่งมาจากอีกฟากเพื่อมาร่วมดีใจแต่เจ้าตัวกลับลื่นล้มไปโดนข้อเท้าของ แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แบ็กซ้ายของทีมจนรู้สึกผิดปกติที่ข้อเท้า ก่อนที่แฟนบอลจอมห้าวจะถูกตำรวจหิ้วตัวออกไปผ่านหน้า เยอร์เกน คล็อปป์ กุนซือหงส์แดงที่ตะโกนด่าอย่างหนักในจังหวะดังกล่าว

รายงานระบุเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวแฟนบอลคนนี้ไว้แล้ว ซึ่งมีอายุเพียง 16 ปี ในความผิดข้อหาวิ่งลงไปในสนามฟุตบอลที่กำลังแข่งอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนปล่อยตัวกลับบ้านและนัดมาให้การกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งในภายหลัง

ข่าวกีฬาเด่น-วันนี้

“เกม ลิเวอร์พูล พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่แอนฟิลด์เมื่อวานนี้ (อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม) ในระหว่างการแข่งขันได้เกิดเหตุแฟนบอลบุกลงไปภายในสนาม ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้จับกุมเด็กเพศชายอายุ 16 ปีจากเมืองวินส์ฟอร์ดในข้อหารุกล้ำเข้าไปในสนามฟุตบอล”

“เขามีกำหนดจะต้องเข้ามาให้การในสถานีตำรวจในเมอร์ซีย์ไซด์โดยสมัครใจเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของเรากำลังทำงานร่วมกับ ลิเวอร์พูล เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว”

ล่าสุด ฝั่ง ลิเวอร์พูล ออกมาแถลงว่าพฤติกรรมของเด็กหนุ่มคนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น พวกเขาจะดำเนินการสอบสวนและหาที่มาที่ไปว่าเด็กคนนี้วิ่งลงมาได้อย่างไร ซึ่งอาจร้ายแรงจนถึงขั้นถูกแบนห้ามเข้ามาเชียร์ทีมในสนามแอนฟิลด์ตลอดชีวิต พร้อมมีประวัติอาชญากรรมติดตัวด้วย

แนะนำข่าวกีฬา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : เก็บตกประเด็นหลังเกม ปีศาจแดง เปิดบ้านอัด จิ้งจอก 3-0